Albert de Quintana, polític d'ordre

(joint with Joan-Tomàs Martínez), Revista de Girona 245, 2007

Mite nacional

Diari de Girona, September 19, 2007

Carles Rahola i el mite dels setges de Girona al 1808 i 1809

L’Avenç 327, 2007

El reflex d'un temps

Diari de Girona, September 3, 2007

Actualment es poden comptar fins a 7 lògies maçòniques a Girona

Diari de Girona, August 16, 2007

Les generacions gironines

Diari de Girona, July 26, 2007

La construcció d’un mite

Diari de Girona, June 18, 2007

Oda al jo postmodern

Revista de Girona 242, 2007

1809

Diari de Girona, May 2, 2007