Blog

Vilallonga per Barcelona: programa electoral

Redistribució de la riquesa, cooperativisme i capitalitat nacional—els pilars del futur govern de Barcelona

Nosaltres sols
Tot govern ha de procurar d’estimular la creació de la riquesa. I després de redistribuir-la de manera progressiva a fi de garantir la igualtat social de tots els ciutadans. La Barcelona neoliberal i de l’esquerra d’aparador han eixamplat no pas la base independentista, sinó la base de les desigualtats socials—com si la Barcelona de Porcioles tornés a treure el cap. La gestió de Colau ha demostrat els límits de tota política d’esquerres basada en les aparences i els deutes devers tòxics padrins polítics. També confirma que sense independència tota política transformadora sempre xocarà amb el sostre del règim del 78.

Tot i la distància transatlàntica, em presento de candidat a les primàries de Barcelona perquè considero que cal establir de manera clara uns eixos socials i nacionals per transformar Barcelona de sempiterna jove promesa castrada per la condició colonial de Catalunya a capital d’estat i poder econòmic mediterrani. Hem de ser una capital amiga dels negocis ètics, però també una capital que garanteixi una justa redistribució de la riquesa. Hem de ser una Barcelona habitable, no un circ turístic o un subproducte de fons voltor. Alhora, Barcelona ha de tornar a ser pionera en una concepció cooperativa de l’economia.

Per tal de garantir les polítiques socials i econòmiques d’aquest programa electoral, el primer acte polític del futur plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha de ser el de declarar la independència segons la voluntat del poble de Catalunya, expressada en el referèndum d’autodeterminació del Primer d’Octubre. A partir d’aquí, la corporació municipal ha de legislar amb la llibertat que aquest acte de sobirania li ofereix. La corporació legislaria amb celeritat per tal d’aplicar les mesures de redistribució de la riquesa i consolidar la capitalitat nacional de Barcelona dins la República Catalana.

Els pilars del meu programa electoral són:
 • Redistribució de la riquesa
 • Cooperativisme
 • Capitalitat nacional

Redistribució de la riquesa

 • Expropiació del parc d’habitatge i immobles buits de ciutat vella—primera fase per després estendre-ho a la resta de districtes de Barcelona
 • Expropiació dels estocs d’habitatges buits de les entitats financeres
 • Reallotjament de tots els desnonats i afectats de la PAH en habitatge públic. L’Ajuntament no participarà ni activa ni passivament en més desnonaments
 • Increment del percentatge d’habitatge públic en noves promocions d’habitatge privat
 • Creació del lloguer controlat. Obligació que cada immoble d’habitatges de lloguer tingui un 10% de l’estoc en renda controlada
 • Pla de xoc per a la rehabilitació dels polígons d’habitatges en els barris més degradats
 • Pla de reconversió d’edificis de propietat privada en edificis de propietat cooperativa. En una cooperativa d’habitatges, cada persona o família adquireix un percentatge d’accions que li donen dret a tenir un habitatge a l’immoble. La gestió de l’immoble és cooperativa i totes les decisions es prenen de manera democràtica
 • Llançament de la primera fase d’una renda bàsica universal per als residents de Barcelona
 • Increment del 50% de l’IBI a partir de criteris progressius de renda i localització de la propietat
 • Increment d’un 150% de la taxa turística per pernoctació
 • Pla real i realista d’habitatge públic en terrenys municipals
 • Retirar el 75% de llicències de pisos turístics i augmentar un 25% les llicències hoteleres, amb l’excepció de Ciutat Vella i la Barceloneta
 • Pla d’usos comercials per a Ciutat Vella per tal de limitar comerços turístics. Incentivar la creació de comerç cooperatiu artesà, tradicional i de proximitat
 • Moratòria en l’obertura de centres comercials i grans superfícies
 • Municipalització de serveis públics: aigua, gas, electricitat, neteja i serveis funeraris
 • Expropiació de tot el patrimoni de l’Església diocesana de Barcelona construït abans de 1978. Municipalització de tots els llocs de culte catòlic i distribució equitativa, segons nombre de fidels, dels temples entre diferents confessions religioses—cristianes i no cristianes. Distribució de dependències eclesiàstiques entre associacions registrades, sigui quina sigui la seva activitat. Protecció del patrimoni artístic religiós anterior a 1939.
 • Garantir l’escolarització pública i gratuïta de tots els infants de Barcelona des del dia del seu naixement fins als 18 anys
 • Supressió de tot ajut o subvenció a l’escola concertada
 • Nova gran planificació dels transports públics metropolitans: priorització de l’autobús i ferrocarrils
 • Redefinició dels conceptes de superilles a partir dels criteris d’Ildefons Cerdà definits en la teoria general d’urbanització

Cooperativisme

 • Establiment de cooperatives d’habitatges al parc d’habitatge i immobles buits expropiats a Ciutat Vella, a més del nou parc d’habitatge públic en construcció a la resta de districtes
 • Establiment de gestió cooperativa (pública-treballadors) de les empreses municipals (inclosos els serveis municipalitzats)
 • Creació d’una caixa d’estalvis municipal cooperativa
 • Reconversió de Barcelona Activa en una incubadora de cooperatives. Requerir ser cooperativa per formar part de Barcelona Activa
 • Creació d’una xarxa d’escoles lliures, democràtiques i autogestionades basades en el principi cooperatiu—seguint el model de l’Escola Arcàdia de Can Batlló—15 escoles pilot distribuïdes entre tots els districtes de Barcelona
 • Reducció dràstica de les subvencions públiques a empreses i comerços que no siguin cooperatives. Supressió de les subvencions a mitjans de comunicació i altres grups d’interès o empreses
 • Reducció dels càrrecs de confiança en un 75%
 • Emissió de deute públic i obertura del fons sobirà de Barcelona

Capitalitat nacional

 • El primer acte del ple municipal ha de ser el de ratificar els resultats del referèndum d’autodeterminació del Primer d’Octubre i declarar la independència de Catalunya amb l’establiment de l’Estat de Barcelona dins la República Federal Catalana
 • Retirada de tots els símbols feixistes i espanyols a la ciutat. Revisió del nomenclàtor viari per esborrar tota petja colonial espanyola
 • Expropiació de tots aquells edificis d’empreses i institucions espanyoles que es consideri oportuna—començant per l’edifici d’El Corte Inglés a Plaça Catalunya. Possibilitat de cessió d’aquests edificis al futur govern provisional de la República
 • Ruptura de relacions amb el govern col·laboracionista de la Generalitat. En tant que administració espanyola, expropiació de tot el seu parc immobiliari
 • Establiment del català com a única llengua oficial de la ciutat i d’ús de l’administració
 • Creació de la marca Barcelona Estat Capital, amb un fort accent a la catalanitat de la ciutat
 • Reforma i democratització de la Guàrdia Urbana. Expulsió de tots els efectius amb militàncies o simpaties a l’extrema dreta unionista
 • Reforma del Fossar de les Moreres i creació de l’eix de memòria nacional Born-Fossar, incloent Santa Maria del Mar

Altres projectes de ciutat

 • Clausura del Zoo de Barcelona
 • Clausura efectiva del CIE
 • Expansió del parc de la Ciutadella i creació d’un gran parc urbà amb façana marítima
 • Protecció especial de Collserola a grans infraestructures
 • Derogació de l’ordenança del civisme
 • Legalització de l’ús de substàncies psicodèliques
 • Desregulació del dret de manifestació en l’espai públic
 • Construcció soterrada del tramvia de la diagonal

Més articles: